Báo lỗi hệ thống

Người sử dụng phải tự kiểm tra lại tính chính xác của TKB, một số môn học có dành riêng cho một số lớp như ANTT, lớp CLC, một số có mã .CLC một số có mã .MTCL, .PMCL... Một số lớp khác lại có thực hành nhưng không có lý thuyết. Để chủ động sắp chính xác hơn người dùng nên sử dụng Tạo TKB bằng mã lớp

Vì phần lớn các môn học giữa các lớp đều không có quy luật cụ thể, nên rất khó để giải quyết tốt các trường hợp!

Nếu bạn cho rằng có sai sót về kết quả hãy gửi phản hồi tại đây (kèm theo cách để mình phản hồi bạn, Ex: FB, email) hoặc email đến [email protected]